Khách Sạn Riverside Boutique – Bạch Đằng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3 P. Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3984 0966
Trang web http://riversideboutiquehotel.com/
Tọa độ 210.142.933, 10.586.523.199.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Riverside Boutique ở đâu?

3 P. Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Riverside Boutique như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Riverside Boutique là:

Khách Sạn Riverside Boutique có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Riverside Boutique là: http://riversideboutiquehotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Khách Sạn Thanh Anh - TT. Nam Ban