Khách Sạn Sao Khuê – Đồng Tháp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 10 Q.Lộ 80, Khóm Hóa An, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3950 777
Trang web http://www.facebook.com/saokhuesadec
Tọa độ 102.808.166, 1.057.804.302

 


Địa chỉ Khách Sạn Sao Khuê ở đâu?

Số 10 Q.Lộ 80, Khóm Hóa An, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Sao Khuê như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Sao Khuê là:

Khách Sạn Sao Khuê có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Sao Khuê là: http://www.facebook.com/saokhuesadec

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Ivy Hải Tiến - Việt Nam