Khách Sạn Sao Việt – thôn An Luận

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Nguyễn Văn Trỗi, thôn An Luận, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 415 51 55
Trang web http://saoviethotel.vn/
Tọa độ 20.826.300.999.999.900, 10.655.545.169.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Sao Việt ở đâu?

Đường Nguyễn Văn Trỗi, thôn An Luận, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Sao Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Sao Việt là:

Khách Sạn Sao Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Sao Việt là: http://saoviethotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Hương Quê - Ninh Bình