Khách sạn sơn hà 1 – TT. Hương Khê

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 12 Lý Tự Trọng, TT. Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 097 228 89 99
Trang web
Tọa độ 181.746.198, 105.701.391

 


Địa chỉ Khách sạn sơn hà 1 ở đâu?

12 Lý Tự Trọng, TT. Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn sơn hà 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn sơn hà 1 là:

Khách sạn sơn hà 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn sơn hà 1 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  The Mira Central Park Hotel - Tân Tiến