Khách sạn Thắng Lập – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hẻm 33/15 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3828 676
Trang web https://youtu.be/U3yR6PGr304
Tọa độ 119.388.616, 10.843.920.759.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Thắng Lập ở đâu?

Hẻm 33/15 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Thắng Lập như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Thắng Lập là:

Khách sạn Thắng Lập có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Thắng Lập là: https://youtu.be/U3yR6PGr304

Hình ảnh

Xem thêm:  Nomadtrails Boutique SaPa Hotel - Việt Nam