QUEENIE Hotel – Đông Hải 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 83 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3555 188
Trang web http://www.freyzahotels.com/
Tọa độ 20.847.455.999.999.900, 10.671.146.399.999.900

 


Địa chỉ QUEENIE Hotel ở đâu?

83 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của QUEENIE Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của QUEENIE Hotel là:

QUEENIE Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của QUEENIE Hotel là: http://www.freyzahotels.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Dương Thanh - Đại Đồng