khách Sạn Starlight hotel – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1A Anh Đào, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0814 500 500
Trang web http://starlighthotels.vn/
Tọa độ 209.582.604, 10.705.072.899.999.900

 


Địa chỉ khách Sạn Starlight hotel ở đâu?

1A Anh Đào, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của khách Sạn Starlight hotel như thế nào?

Giờ làm việc của khách Sạn Starlight hotel là:

khách Sạn Starlight hotel có website không?

Địa chỉ trang web của khách Sạn Starlight hotel là: http://starlighthotels.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Ngũ Long - Phường 1