Khách sạn Sunny – Thanh Hoá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô 235 Mặt bằng 530, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3758 666
Trang web
Tọa độ 197.838.821, 1.057.799.392

 


Địa chỉ Khách sạn Sunny ở đâu?

Lô 235 Mặt bằng 530, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Sunny như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Sunny là:

Khách sạn Sunny có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Sunny là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Spring Hotel - Xuân Khánh