Khách sạn Tân An Palace – Sở Dầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Đ. Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3529 168
Trang web http://tananpalace.com/
Tọa độ 208.634.319, 10.665.673.819.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Tân An Palace ở đâu?

22 Đ. Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Tân An Palace như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Tân An Palace là:

Khách sạn Tân An Palace có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Tân An Palace là: http://tananpalace.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Kien Cuong Hotel & Apartments - P. Hải Tân