Khách Sạn Thái Dương – Thạc Gián

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 46 Đào Duy Anh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3823 343
Trang web http://thaiduong-hotel-airport.business.site/
Tọa độ 160.590.826, 10.820.994.479.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Thái Dương ở đâu?

46 Đào Duy Anh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thái Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thái Dương là:

Khách Sạn Thái Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thái Dương là: http://thaiduong-hotel-airport.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn 3HG - Tân Thịnh