Khách Sạn Thanh Bình – Lộc Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ GH4Q+48V, Lý Thánh Tông, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3820 512
Trang web
Tọa độ 175.053.658, 1.065.883.044

 


Địa chỉ Khách Sạn Thanh Bình ở đâu?

GH4Q+48V, Lý Thánh Tông, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Bình là:

Khách Sạn Thanh Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thanh Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hong Thien Ruby Hotel - Phú Hội