Golden Lotus Halong Hotel – Khu 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tổ 1, Khu 2, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3626 668
Trang web http://goldenlotushalong.com/
Tọa độ 209.566.479, 1.070.485.375

 


Địa chỉ Golden Lotus Halong Hotel ở đâu?

Tổ 1, Khu 2, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Golden Lotus Halong Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Golden Lotus Halong Hotel là:

Golden Lotus Halong Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Golden Lotus Halong Hotel là: http://goldenlotushalong.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Song Huong Hotel - Phường Hàm Tiến