Khách Sạn Thanh Bình – P. Yên Đỗ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 93 Hai Bà Trưng, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3823 561
Trang web
Tọa độ 139.792.902, 10.799.357.099.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Thanh Bình ở đâu?

93 Hai Bà Trưng, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Bình là:

Khách Sạn Thanh Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thanh Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Senna Hue Hotel - Street