Khách sạn The Stay 2 – Đằng Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0789 212 299
Trang web https://thestayhotel222.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 208.361.609, 1.067.016.123

 


Địa chỉ Khách sạn The Stay 2 ở đâu?

2 Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn The Stay 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn The Stay 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Friendly Home - Ninh Bình