Khách sạn Thế Vĩnh – Đ.Trần Phú – Phố Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6XWC+VF8, Đ.Trần Phú – Phố Minh Khai, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 2222 555
Trang web
Tọa độ 20.247.155, 105.971.205

 


Địa chỉ Khách sạn Thế Vĩnh ở đâu?

6XWC+VF8, Đ.Trần Phú – Phố Minh Khai, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Thế Vĩnh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Thế Vĩnh là:

Khách sạn Thế Vĩnh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Thế Vĩnh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Thắng Lập - Phường 3