Khách Sạn Thiện Anh – Lương Khá Thien

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3757 016
Trang web
Tọa độ 20.858.105, 1.066.868.806

 


Địa chỉ Khách Sạn Thiện Anh ở đâu?

3 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thiện Anh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thiện Anh là:

Khách Sạn Thiện Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thiện Anh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Van Xuan 79 - P. Núi Sam