KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI – Sơn Trạch

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17°36’37.2″N 106°18’36., 9, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0857 096 200
Trang web
Tọa độ 176.102.721, 10.631.054.809.999.900

 


Địa chỉ KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI ở đâu?

17°36’37.2″N 106°18’36., 9, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI như thế nào?

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI là:

KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI có website không?

Địa chỉ trang web của KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ngọc Huyền Hotel - Bình Kiến