Khách sạn Tiến Minh Quân – Mỹ Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 99C8+735, Đường Hùng Vương, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3978 879
Trang web
Tọa độ 103.706.365, 1.063.652.407

 


Địa chỉ Khách sạn Tiến Minh Quân ở đâu?

99C8+735, Đường Hùng Vương, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Tiến Minh Quân như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Tiến Minh Quân là:

Khách sạn Tiến Minh Quân có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Tiến Minh Quân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HANG CHAU II HOTEL CHAU DOC (Khách sạn Hàng Châu II Châu Đốc) - Việt Nam