Khách Sạn Trúc Mai – Hưng Dũng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 222A Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3844 778
Trang web
Tọa độ 186.860.793, 1.056.988.748

 


Địa chỉ Khách Sạn Trúc Mai ở đâu?

222A Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Trúc Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Trúc Mai là:

Khách Sạn Trúc Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Trúc Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lotus Hotel - TT. Sa Pa