Khách sạn vạn xuân – Lê Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 326 Phố Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3566 780
Trang web
Tọa độ 208.527.512, 1.066.864.313

 


Địa chỉ Khách sạn vạn xuân ở đâu?

326 Phố Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn vạn xuân như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn vạn xuân là:

Khách sạn vạn xuân có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn vạn xuân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sherwood Suites - Phường 6