Khách Sạn Việt Phúc – Xuân Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 43 Khu Dân Cư Số 9, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3686 777
Trang web http://vietphuchotel-bke.zoombookdirect.com/
Tọa độ 100.233.115, 10.577.146.929.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Việt Phúc ở đâu?

43 Khu Dân Cư Số 9, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Việt Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Việt Phúc là:

Khách Sạn Việt Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Việt Phúc là: http://vietphuchotel-bke.zoombookdirect.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nam Phong hotel - khách sạn Nam Phong tại Hải Phòng - An Đông