Khách Sạn Vissai SaiGon – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3999 8888
Trang web
Tọa độ 107.988.357, 10.667.073.049.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Vissai SaiGon ở đâu?

144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Vissai SaiGon như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Vissai SaiGon là:

Khách Sạn Vissai SaiGon có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Vissai SaiGon là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel SaiGon Champa - Mỹ Hải