Khoa Khám Bệnh Và Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Tự Nguyện – Tân Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 100 Tuệ Tĩnh, Tân Hà, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0207 3814 666
Trang web https://m.facebook.com/khoatunguyenbvtq/
Tọa độ 218.259.027, 10.520.324.959.999.900

 


Giờ làm việc của Khoa Khám Bệnh Và Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Tự Nguyện như thế nào?

Giờ làm việc của Khoa Khám Bệnh Và Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Tự Nguyện là: Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[07:30-16:30], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30]

Khoa Khám Bệnh Và Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Tự Nguyện có website không?

Địa chỉ trang web của Khoa Khám Bệnh Và Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Tự Nguyện là: https://m.facebook.com/khoatunguyenbvtq/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (JVC) - Láng Thượng