Khu Nghỉ Dưỡng Sea Links City – Phú Hài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W5QH+C48, Nguyễn Thông, Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 2220 011
Trang web
Tọa độ 109.385.406, 1.081.778.126

 


Địa chỉ Khu Nghỉ Dưỡng Sea Links City ở đâu?

W5QH+C48, Nguyễn Thông, Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Nghỉ Dưỡng Sea Links City như thế nào?

Giờ làm việc của Khu Nghỉ Dưỡng Sea Links City là:

Khu Nghỉ Dưỡng Sea Links City có website không?

Địa chỉ trang web của Khu Nghỉ Dưỡng Sea Links City là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đường Sắt Huế - Thuận Hoà