La MAISON Hotel – Ghềnh Ráng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 20 Hàn Mặc Tử, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 6500 900
Trang web http://www.facebook.com/lamaisonquynhon/
Tọa độ 137.466.326, 1.092.136.318

 


Địa chỉ La MAISON Hotel ở đâu?

20 Hàn Mặc Tử, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của La MAISON Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của La MAISON Hotel là:

La MAISON Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của La MAISON Hotel là: http://www.facebook.com/lamaisonquynhon/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Tuấn Thảo - An Sơn