LÁ MÈ STORE – KIM CHI HÀN QUỐC – ỚT SỪNG – NGUYÊN LIỆU HÀN QUỐC TẠI GIA LAI, DƯA CHUA, CÀ MUỐI – Tổ 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Thống Nhất, Tổ 3, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 090 564 58 15
Trang web https://www.facebook.com/lameotsunghanquoc
Tọa độ 13.975.376.899.999.900, 10.799.988.719.999.900

 


Giờ làm việc của LÁ MÈ STORE - KIM CHI HÀN QUỐC - ỚT SỪNG - NGUYÊN LIỆU HÀN QUỐC TẠI GIA LAI, DƯA CHUA, CÀ MUỐI như thế nào?

Giờ làm việc của LÁ MÈ STORE – KIM CHI HÀN QUỐC – ỚT SỪNG – NGUYÊN LIỆU HÀN QUỐC TẠI GIA LAI, DƯA CHUA, CÀ MUỐI là: Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[11:00-19:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00]

LÁ MÈ STORE - KIM CHI HÀN QUỐC - ỚT SỪNG - NGUYÊN LIỆU HÀN QUỐC TẠI GIA LAI, DƯA CHUA, CÀ MUỐI có website không?

Địa chỉ trang web của LÁ MÈ STORE – KIM CHI HÀN QUỐC – ỚT SỪNG – NGUYÊN LIỆU HÀN QUỐC TẠI GIA LAI, DƯA CHUA, CÀ MUỐI là: https://www.facebook.com/lameotsunghanquoc

Hình ảnh