Labevie Hotel 34 Hàng Tre – Lý Thái Tổ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 34 Hàng Tre, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 0583 873 412
Trang web
Tọa độ 210.321.396, 1.058.555.537

 


Địa chỉ Labevie Hotel 34 Hàng Tre ở đâu?

34 Hàng Tre, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Labevie Hotel 34 Hàng Tre như thế nào?

Giờ làm việc của Labevie Hotel 34 Hàng Tre là:

Labevie Hotel 34 Hàng Tre có website không?

Địa chỉ trang web của Labevie Hotel 34 Hàng Tre là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Minh Dien - Phường 1