Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai – p. Bình Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9CV7+PJ6, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 544 17 40
Trang web
Tọa độ 103.942.763, 10.541.400.139.999.900

 


Địa chỉ Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai ở đâu?

9CV7+PJ6, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ban Trắng - Trung Tâm