Lavender Hotel Hai Phong – Đông Hải 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 442 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3262 659
Trang web
Tọa độ 20.849.840.399.999.900, 10.671.877.309.999.900

 


Địa chỉ Lavender Hotel Hai Phong ở đâu?

442 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Lavender Hotel Hai Phong như thế nào?

Giờ làm việc của Lavender Hotel Hai Phong là:

Lavender Hotel Hai Phong có website không?

Địa chỉ trang web của Lavender Hotel Hai Phong là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Du Lịch Mai Châu Hòa Bình maichauhoabinh.com - Chiềng Châu