Lime Hostel – An Hội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 20 Trần Quang Khải, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 093 130 08 08
Trang web https://bitly.com.vn/pv90ev
Tọa độ 100.445.754, 1.057.819.931

 


Địa chỉ Lime Hostel ở đâu?

20 Trần Quang Khải, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Lime Hostel như thế nào?

Giờ làm việc của Lime Hostel là:

Lime Hostel có website không?

Địa chỉ trang web của Lime Hostel là: https://bitly.com.vn/pv90ev

Hình ảnh

Xem thêm:  Mui Ne Garden Guesthouse - khu phố 1