little paris resort @ spa – Phường Hàm Tiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3743 716
Trang web http://www.littleparisresort.com.vn/
Tọa độ 109.526.244, 10.825.145.839.999.900

 


Địa chỉ little paris resort @ spa ở đâu?

6 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của little paris resort @ spa như thế nào?

Giờ làm việc của little paris resort @ spa là:

little paris resort @ spa có website không?

Địa chỉ trang web của little paris resort @ spa là: http://www.littleparisresort.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tang Thanh Phat Resort - Gành Gió