Lò Bánh Mì Quãng Huy – Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8957+Q6W, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Châu Thành, Việt Nam
Số điện thoại 090 256 02 25
Trang web
Tọa độ 10.309.480.599.999.900, 1.063.630.879

 


Địa chỉ Lò Bánh Mì Quãng Huy ở đâu?

8957+Q6W, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Châu Thành, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Bánh Mì Quãng Huy như thế nào?

Giờ làm việc của Lò Bánh Mì Quãng Huy là:

Lò Bánh Mì Quãng Huy có website không?

Địa chỉ trang web của Lò Bánh Mì Quãng Huy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh kem Ngọc Trinh - Sóc Trăng - Phường 3