Mai Gia Trang – Chợ Gạo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0342 304 252
Trang web
Tọa độ 103.850.474, 106.516.624

 


Địa chỉ Mai Gia Trang ở đâu?

Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Mai Gia Trang như thế nào?

Giờ làm việc của Mai Gia Trang là: Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[06:30-20:00], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00], Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00]

Mai Gia Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Mai Gia Trang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Sông Mây - Khu 2