Măng Đen Lữ Quán – Lẩu Xuyên Tiêu (Không nhi nhánh) – Đắk Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 114 Đ. Ngô Quyền, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 094 217 60 02
Trang web
Tọa độ 14.592.627.799.999.900, 1.082.945.881

 


Địa chỉ Măng Đen Lữ Quán - Lẩu Xuyên Tiêu (Không nhi nhánh) ở đâu?

114 Đ. Ngô Quyền, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Măng Đen Lữ Quán - Lẩu Xuyên Tiêu (Không nhi nhánh) như thế nào?

Giờ làm việc của Măng Đen Lữ Quán – Lẩu Xuyên Tiêu (Không nhi nhánh) là: Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00]

Măng Đen Lữ Quán - Lẩu Xuyên Tiêu (Không nhi nhánh) có website không?

Địa chỉ trang web của Măng Đen Lữ Quán – Lẩu Xuyên Tiêu (Không nhi nhánh) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bear Tea Tuyên Quang - Tuyên Quang