Mekong Land guesthouse – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2QVP+6QH, Phạm Ngọc Thạch, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3789 567
Trang web
Tọa độ 100.430.701, 10.578.698.089.999.900

 


Địa chỉ Mekong Land guesthouse ở đâu?

2QVP+6QH, Phạm Ngọc Thạch, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Mekong Land guesthouse như thế nào?

Giờ làm việc của Mekong Land guesthouse là:

Mekong Land guesthouse có website không?

Địa chỉ trang web của Mekong Land guesthouse là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Kim Oanh Orchids Hotel - Phường 1