Mì Cay GanGa Phan Thiết – Phú Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W4Q4+P29, Trương Hán Siêu, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0817 388 789
Trang web
Tọa độ 10.939.276, 10.810.511

 


Địa chỉ Mì Cay GanGa Phan Thiết ở đâu?

W4Q4+P29, Trương Hán Siêu, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Cay GanGa Phan Thiết như thế nào?

Giờ làm việc của Mì Cay GanGa Phan Thiết là: Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Mì Cay GanGa Phan Thiết có website không?

Địa chỉ trang web của Mì Cay GanGa Phan Thiết là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Gà Kinh Bắc Cs2 - Unnamed Road, Tp.