Minh Hiền Motel – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 31 Nguyễn Hiền, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 840 62 63
Trang web
Tọa độ 10.331.780.199.999.900, 1.070.870.887

 


Địa chỉ Minh Hiền Motel ở đâu?

31 Nguyễn Hiền, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Hiền Motel như thế nào?

Giờ làm việc của Minh Hiền Motel là:

Minh Hiền Motel có website không?

Địa chỉ trang web của Minh Hiền Motel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thành Đạt Hotel 2 - Ninh Khánh