Minh Quan Hotel – Hoà Cường Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 121 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 594 95 18
Trang web
Tọa độ 160.359.667, 10.821.641.269.999.900

 


Địa chỉ Minh Quan Hotel ở đâu?

121 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Quan Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Minh Quan Hotel là:

Minh Quan Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Minh Quan Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Sen trắng - Cốc Lếu