Khách sạn Hà Nội Daewoo – Ngọc Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 360 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3831 5000
Trang web http://www.daewoohotel.com/
Tọa độ 21.030.832, 1.058.117.912

 


Địa chỉ Khách sạn Hà Nội Daewoo ở đâu?

360 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hà Nội Daewoo như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hà Nội Daewoo là:

Khách sạn Hà Nội Daewoo có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hà Nội Daewoo là: http://www.daewoohotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Royal Palace Hotel Tuyên Quang - P. Tân Quang