Nhà Nghỉ Thái Ngọc – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 510 Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3959 949
Trang web
Tọa độ 93.034.594, 1.057.212.012

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Thái Ngọc ở đâu?

510 Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Thái Ngọc như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Thái Ngọc là:

Nhà Nghỉ Thái Ngọc có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Thái Ngọc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Luxury Palace Hotel - Hồng Hải