Motel Hạnh Phúc – Tân An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 94 Đường Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 090 263 52 67
Trang web
Tọa độ 100.313.727, 1.057.852.729

 


Địa chỉ Motel Hạnh Phúc ở đâu?

94 Đường Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Motel Hạnh Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Motel Hạnh Phúc là:

Motel Hạnh Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Motel Hạnh Phúc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Xuân Huỳnh 3 - Phường 6