Motel Minh Chau – P. Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RX9P+H97, Minh Khai, P. Minh Khai, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 379 94 22
Trang web
Tọa độ 228.189.115, 10.498.591.049.999.900

 


Địa chỉ Motel Minh Chau ở đâu?

RX9P+H97, Minh Khai, P. Minh Khai, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Motel Minh Chau như thế nào?

Giờ làm việc của Motel Minh Chau là:

Motel Minh Chau có website không?

Địa chỉ trang web của Motel Minh Chau là:

Hình ảnh

Xem thêm:  5 Star Apartment Central Phu Ly - Lam Hạ