MrP BINGSU & TEA – Xuân Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9B Đ. Trần Ngọc Quế, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 090 766 39 19
Trang web https://www.facebook.com/mrpcantho/
Tọa độ 10.022.839.099.999.900, 1.057.700.512

 


Địa chỉ MrP BINGSU & TEA ở đâu?

9B Đ. Trần Ngọc Quế, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của MrP BINGSU & TEA như thế nào?

Giờ làm việc của MrP BINGSU & TEA là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

MrP BINGSU & TEA có website không?

Địa chỉ trang web của MrP BINGSU & TEA là: https://www.facebook.com/mrpcantho/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Hoa Viên - TT. Khe Sanh