New Day Phu Quoc Hotel – TT. Dương Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6XJ8+XV5, D. Đông – Cửa Cạn, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 895 77 70
Trang web
Tọa độ 102.323.842, 103.967.233

 


Địa chỉ New Day Phu Quoc Hotel ở đâu?

6XJ8+XV5, D. Đông – Cửa Cạn, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của New Day Phu Quoc Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của New Day Phu Quoc Hotel là:

New Day Phu Quoc Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của New Day Phu Quoc Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Đoàn Kết 1 - Đoàn Kết