Ngọc Anh Hotel Hạ Long – Hoà An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ dãy 2 25 Tháng 4, Hoà An, Phú Hòa, Quảng Ninh 20000, Việt Nam
Số điện thoại 091 505 66 69
Trang web
Tọa độ 209.524.743, 10.708.015.329.999.900

 


Địa chỉ Ngọc Anh Hotel Hạ Long ở đâu?

dãy 2 25 Tháng 4, Hoà An, Phú Hòa, Quảng Ninh 20000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngọc Anh Hotel Hạ Long như thế nào?

Giờ làm việc của Ngọc Anh Hotel Hạ Long là:

Ngọc Anh Hotel Hạ Long có website không?

Địa chỉ trang web của Ngọc Anh Hotel Hạ Long là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CROWN HOTEL - Trung Nghĩa