Ngọc Hân – đặc sản điện biên – Thành phố Điện Biên Phủ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 380000, Việt Nam
Số điện thoại 096 789 22 00
Trang web https://ngoc-han-ac-san-ien-bien.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 213.765.796, 10.303.723.529.999.900

 


Địa chỉ Ngọc Hân - đặc sản điện biên ở đâu?

Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 380000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngọc Hân - đặc sản điện biên như thế nào?

Giờ làm việc của Ngọc Hân – đặc sản điện biên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nguyên Liệu pha chế Long Lâm - Phan Bội Châu