Nhà Hàng 5509 – Khai Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 64 Đ. Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 6253 337
Trang web
Tọa độ 213.136.945, 1.056.163.012

 


Địa chỉ Nhà Hàng 5509 ở đâu?

64 Đ. Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng 5509 như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng 5509 là:

Nhà Hàng 5509 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng 5509 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Sáu - Đặc sản Cháo Miến Lươn - Phường Trần Phú