Nhà Hàng 6 Đời 2 – An Nghiệp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 33A Đ. Mậu Thân, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3895 979
Trang web
Tọa độ 10.040.805.299.999.900, 1.057.673.059

 


Địa chỉ Nhà Hàng 6 Đời 2 ở đâu?

33A Đ. Mậu Thân, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng 6 Đời 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng 6 Đời 2 là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Nhà Hàng 6 Đời 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng 6 Đời 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Hoàng Lộc - An Đông