Nhà Hàng Bà Bích – Bắc Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 291 Xương Giang, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 393 03 06
Trang web
Tọa độ 212.915.861, 1.062.114.618

 


Địa chỉ Nhà Hàng Bà Bích ở đâu?

291 Xương Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Bà Bích như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Bà Bích là:

Nhà Hàng Bà Bích có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Bà Bích là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Vườn Sinh Thái Câu cá Ngô Đồng - Thành phố Cà Mau