Nhà Hàng Biển Rừng – Hưng Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 340 Phạm Văn Đồng, Hưng Thành, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 091 567 54 14
Trang web
Tọa độ 21.802.218, 10.521.002.829.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Biển Rừng ở đâu?

340 Phạm Văn Đồng, Hưng Thành, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Biển Rừng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Biển Rừng là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Nhà Hàng Biển Rừng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Biển Rừng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Nướng Hải Anh - Văn Miếu